Amaç

Amaç

YAY Projesi, birlikte öğrenen bir yapı ile 11 ayrı paydaşın bir araya gelerek işlevselliklerini arttırmaya yönelik yenilikçi bir arayüz modeli oluşturmasını amaçlamaktadır. Kullanıcı odaklı yaklaşımı benimseyen yenilikçi arayüz yapıları ihtiyaçlara yönelik hizmet verebilmek için gerekli süreçlerin geliştirilmesi ile;

  • Kurumsal kapasitelerinin arttırılması
  • Sanayi ile etkileşimlerinin yoğunlaştırılmasını sağlayacaktır

 

Proje ile Gelişim Adımları

  • İstanbul’da arayüz kuruluşlarına yönelik birlikte öğrenen, etkileşimli güçlü bir platform ve sürdürülebilir bir işletme modeli oluşturulacak
  • Mevcut arayüz yapılarının işlevsellikleri arttırılarak kapasite geliştirme sağlanacak ve atıl kapasiteler değerlendirilecek
  • Uluslararası standatta ve tanınırlıkta ileri düzey eğitimler ile ara yüzlerde çalışanların yetkinlik ve becerileri arttırılacak
  • Arayüz kuruluşları arasında birlikte öğrenme kültürü geliştirilerek mevcut birikimlerin ve zenginliklerin farklı yapılara yaygınlaştırılması sağlanacak
  • İstanbul Bölgesi’ndeki üniversite sanayi işbirliği, teknoloji transferi ve ticarileşme süreçlerinde gelişim sağlanacak
  • İstanbul sanayinde yüksek katma değerli üretimin yolunu açacaktır