Hedef Gruplar/Nihai Yararlanıcılar

Hedef Gruplar

Projenin hedef grupları ülkemiz yenilikçilik ekosisteminde ve özelinde İstanbul Bölgesinde mevcut ve farklı kullanıcılara hizmet vermek üzere kurgulanmış arayüz yapılarıdır. Hedef gruplar; projenin amaçları çerçevesinde, projeden doğrudan ve olumlu olarak etkilenecek kuruluşlardır

  • Üniversitelerde kurulmuş TTO’lar
  • Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) Yönetici Şirketleri tarafından kurulan TTO’lar
  • Kendi işletmeleri için bir nevi TTO işlevi görmekte olan Sanayi Ar-Ge merkezleri
  • 6550 sayılı yasa ile kurulmuş Araştırma Altyapıları

 

Nihai Yararlanıcılar

Projenin ana yararlanıcısı arayüz yapıları olmakla beraber, nihai yararlanıcıları bu yapılardan faydalanan kurumlardır.

Nihai Yararlanıcılar, projeden uzun vadede, geniş anlamda toplumsal veya sektörel boyutlarda yarar sağlayacak olanlardır

  • Araştırmacılar
  • Öğrenciler
  • Sanayi Firmaları
  • Teknopark Şirketleri (Spin-Off’lar)
  • Kuluçka Şirketleri