Ortaklar ve İştirakçiler

İstanbul Bölgesindeki üniversiteler ve teknoparklar bünyesindeki Teknoloji Transfer Ofisleri ile sanayi Ar-Ge Merkezleri gibi farklı oluşumlarda ve gelişmişlik düzeyleri itibariyle farklılık gösteren 11 arayüz yapılarının bir araya gelmesi ile Yenilikçi Arayüz Yapıları Platformu oluşmuştur

Proje Ortakları

Üniversite TTO’ları

TGB/OSB

 

Proje İştirakçileri