Sıkça Sorulan Sorular

Yay Projesi, her arayüzünkendi ekosisteminde ve kendi uzmanlık alanında farklı misyon ve stratejilere sahip olduğu inancına sahiptir. Bu çeşitliliğin gücünden faydalanarak YAY, her bir arayüzün yetkinliğini ve buna bağlı olarak işbirliği verimliliğini arttıracaktır.

Proje süresince ulusal ve uluslararası çeşitli uygulamalar, eğitimler ve araçlardan faydalanılacaktır. Her bir arayüz için ayrı ayrı yeni stratejiler oluşturabilmek adına yetkinliklerinin ve gelişime açık yanlarının ölçüldüğü öz-değerlendirme amaçlı «ÜSİMP Arayüz Karnesi» ve «ÜSİMP Mevcut Durum Analizi» uygulamaları yapılacaktır. Bununla beraber nihai kullanıcılar için « ÜSİMP İnovasyon Karnesi» metodolojisine başvurulmaktadır. Ayrıca Teknoloji Transferi konusunda Avrupa Birliği düzlemindeki tek kapsayıcı kurum ASTP-Proton ve ATTP ile işbirlikleri yapılarak uluslararası eğitimler verilecektir. Katılımcılar RTTP eğitimleri ile uluslararası tanınırlık belgesine yönelik eğitim alacaktır

Proje sonunda arayüz yapılarının her biri ve gelişim düzeyleri doğrultusunda; eğitim, mentörlük ve personel değişimi gibi faaliyetlerden yararlanacaktır. Bununla beraber yeni oluşturacakları strateji ve eylem planları ile yetkinliklerini arttıracaktır.

Arayüzlerin işlevselliklerinin artması ile nihai yararlanıcılar; katma değeri yüksek ürün üretmeye, teknoloji tabanlı rekabet yetkinliklerini geliştirmeye, yenilik kapasitelerini arttırmaya ve global trendler paralelinde kurumlarında gelişime açık alanlarda akademik yapılardan destek almaya başlayacaktır.

İstka’nın desteklediği YAY Projesi, İstanbul bölgesindeki arayüz yapılarının kapasitelerini arttırmayı hedeflemektedir. Projenin başarı ile tamamlanması sonucu çeşitli şehirlerdeki ve bölgelerdeki arayüzyapıları, oluşturulacak metodolojiden faydalanarak yapılarını yenilikçi ve sürdürülebilir platformlara dönüştürebilecekler